بانک شهر - موشن گرافیک ویژه بانک ها

بانکها میتونن از طریق تولید محتوا بویژه موشن گرافیک بسیاری از مشکلات آموزشی و فرهنگسازی خودشون رو حل کنن. برای مثال بانک شهر با استفاده از راهکار محتوایی پیشنهاد شده ما باتوجه به چارچوب چارت کشن موفق به رشد و اطلاع رسانی خدمات جدید خودش شده.

دغدغه ها و مسائل بانک شهر:

بانک شهر دو دستگاه خود دریافت و دستگاه صدور کارت هدیه آنی رو به تازگی وارد کرده بود و خدمات مرتبط با آنها رو در شهرنت های خودش ارائه می کرد.
مشکل اصلی بانک شهر معرفی دستگاه های جدید، کاربردهاشون و راهنمای استفاده از این دو دستگاه بود.
از طرفی خدمات شهرنت بانک شهر هم نوین بود و کسی در مورد اونها اطلاعات چندانی نداشت و بیشتر مردم باجه های شهرنت رو در سطح شهر دیده بودن ولی از کاربردشون اطلاع چندانی نداشتن.
لیست دغدغه های مدیران بانک شهر که طی جلسات متعدد عنوان شد به قرار زیر بود:

 1. معرفی و فرهنگسازی استفاده از خدمات نوین بانک شهر مانند: دستگاه خود دریافت، شهرنت های بانک شهر، دستگاه صدور آنی کارت هدیه
 2. آموزش طریقه استفاده از این خدمات نوین بصورتیکه برای عموم مردم قابل درک باشه
 3. مشخص کردن و اطلاع رسانی محلهای مصرف یا به عبارتی اطلاع رسانی کاربرد خدمات نوین بانک شهر به گروه های هدف مثل کسبه بازار، معلمان و غیره

راه حل های محتوایی کشن:

پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی و تعیین اهداف استراتژیک تولید محتوا به چارچوب محتوایی زیر دست پیدا کردیم و مقرر شد در زمینه های زیر تیم کشن موشن گرافیک های یک دقیقه ای تولید کنه.

 1. معرفی شهرنت های بانک شهر
 2. معرفی کاربردهای شهرنت های بانک شهر
 3. راهنمای استفاده از شهرنت
 4. فرهنگسازی استفاده از پیشخوانهای شهرنت
 5. معرفی تکنولوژی و استانداردهای پیشخوان های شهرنت
 6. معرفی دستگاه خود دریافت
 7. راهنمای استفاده از دستگاه های خود دریافت
 8. فرهنگسازی استفاده از خدمات دستگاه خوددریافت
 9. معرفی دستگاه صدور آنی کارت هدیه
 10. معرفی کاربردها و ضرورت های استفاده از دستگاه صدور کارت هدیه
 11. فرهنگسازی استفاده از خدمات صدور آنی کارت هدیه

تعداد دقایق

10

گروه های محتوایی (چارت کشن)

 • معرفی محصول
 • راهنمای استفاده
 • محلهای مصرف
 • فرهنگ استفاده

بسترهای نشر

 • اینستاگرام
 • مانیتورهای داخل شهرنت ها
 • مانیتورهای داخل بانکها

محتواهای تولید شده

پیشخوان های شهر نت
کاربردهای پیشخوانهای شهرنت
راهنمای استفاده از دستگاه خوددریافت بانک شهر
تکنولوژی های استفاده شده در پیشخوانهای شهرنت
منافع استفاده از پیشخوانهای شهرنت
موارد استفاده از کارت هدیه بانکی
معرفی خدمات خوددریافت
فرهنگسازی استفاده از دستگاه های خوددریافت
فرهنگسازی استفاده از دستگاه صدور آنی کارت هدیه
معرفی دستگاه صدور آنی کارت هدیه

مشاوره تلفنی رایگان

اطلاعات تماس خود را وارد کنید .
تا مشاوران ما در اولین فرصت با شما تماس بگیرند :)