قوانین و مقررات کشن

 1. پس از آغاز فرآیند سفارش کُشِن ، امکان کنسل کردن سفارش وجود ندارد.
 2. زمان هر کُشِن بصورت 15 ثانیه ای و 60 ثانیه ای میباشد و هر کُشِن صرفا میبایست در خصوص یک موضوع ساخته شود.
 3. بازه ی زمانی تحویل کُشِن ها 25الی 30روز کاری از زمان تکمیل محتوا توسط مشتری میباشد .(به غیر از روزهای تعطیل رسمی و پنج شنبه ها)
 4. محتوای خام اولیه مورد نیاز جهت ساخت کُشِن از مشتری دریافت میشود و در صورتی که ارائه محتوای کامل توسط مشتری به تعویق بیوفتد ، این زمان به بازه ی زمانی تولید افزوده خواهد شد.
 5. ادبیات نگارش سناریو توسط تیم کُشِن تعین میشود و مشتری امکان تغیر جمله بندی ها را نخواهد داشت.
 6. حداکثر تعداد کلمه به ازای هر سناریو یک دقیقه ای کُشِن ، معادل 140 کلمه میباشد .
 7. پس از تحویل کُشِن ، در صورت تمایل خریدار به بازگویندگی ، مبلغ 200 هزار تومان به ازای هر کُشِن دریافت خواهد شد.
 8. پس از تحویل کُشِن ، در صورت تمایل خریدار به بازتولید موشن ها در کُشِن ها ، مبلغ 200هزار تومان به ازای هر کُشِن گرید B و مبلغ 250هزار تومان بابت هر کُشِن گرید A دریافت خواهد شد.
 9. در صورتی که پس از تایید موضوعات و سناریو ها و قبل از شروع تولید ، خریدار تمایل به تغیر موضوع سناریو داشته باشد ، مبلغ 50 هزار تومان به ازای هر موضوع جدید دریافت خواهد شد.
 10. مشتری حداکثر یکبار اجازه ویرایش سناریو را دارد و در صورت تمایل به ویرایش مجدد سناریو میبایست مبلغ 50هزار تومان پرداخت نماید.
 11. در صورتی که مشتری در طی فرایند ثبت سفارش به دلایلی مانند عدم آگاهی از تعرفه خدمت یا مشکلات کاری یا شخصی از ادامه سفارش انصراف دهد، تعرفه خدمات تا آن گام از مبلغ پرداختی کسر و الباقی مبلغ به اعتبار سامانه واریز خواهد شد .
 12. در صورتی که پس از تولید و تحویل کُشِن ، خریدار تمایل به تغیر موضوع و سناریو داشته باشد ، به منزله تولید مجدد کُشِن خواهد بود و هزینه کامل ساخت دریافت خواهد شد.
 13. هرگونه درخواست تغیر و ویرایش کُشِن افزایش حجم تلقی شده ، ضمن افزایش مدت تحویل سفارش ، 7 الی 15 روز کاری ، و حق الزحمه تغیرات محاسبه و خریدار قبل از شروع به کار ملزم به پرداخت ان میباشد.
 14. تمامی خلاقیت ها و ویژگی های بکار رفته در خدمت ، متعلق به کُشِن میباشد و خریدار اقرار مینماید که هیچگونه تلاشی برای کپی برداری از کُشِن نخواهد داشت.
 15. هرگونه اطلاعات اعم از عکس ، موضوع ، محتوای ویدئو و سایر موارد از خریدار جهت منظور نمودن در کُشِن دریافت میگردد . مسئولیت پاسخگویی به اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی ، با خریدار خواهد بود و فروشنده در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.
 16. خریدار موظف میباشد موضوعات و محتوای مرتبط با کُشِن های خریداری شده را در اختیار فروشنده قرار دهد و تا زمانی که محتوا توسط خریدار ارائه نگردد ،کار تولید کُشِن به جریان نخواهد افتاد و فروشنده تعهدی نسبت به تحویل کار ندارد.
 17. خریدار موظف است محتوای متنی مورد نظر جهت بکار گیری در کُشِن ها را در قالب فرم های اطلاعاتی موجود در سامانه کُشِن ارائه نماید.
 18. مبلغ پرداخت شده توسط مشتری بصورت اعتبار در سامانه شارژ خواهد شد و امکان عودت وجه به حساب مشتری امکان پذیر نیست.
 19. در صورتی که خریدار تمایل به تکمیل فرم های محتوا و تولید توسط تیم کُشِن داشته باشد ، هزینه ای جداگانه به ازای هر ویدئو دریافت خواهد شد.
 20. در تمامی کُشِن های تحویل شده ، نام کُشِن به عنوان تولید کننده اثر درج خواهد شد. این اقدام با هدف حمایت از مالکیت معنوی اثر انجام میشود .